ارسال بسته پستی از درب منزل در گرگان

اگر بخواهید بسته پستی خود را به سرعت و بدون معطلی در هر زمانی از شبانه روز ارسال کنید، دیگر مانند قدیم نیاز نیست به شرکت پست مراجعه کرده و مراحلی را انجام دهید تا به مقصود خود برسید. با ارسال بسته پستی درب به درب از منزل گرگان که توسط شرکت دانا حمل انجام می شود می توانید به راحتی و بدون نگرانی ارسال بسته پستی خود را انجام دهید. یکی از بزرگترین مزایای ارسال پستی با داناحمل موضوعاتی همچون جابه جایی سریع و به صورت امن محموله های پستی با آن می باشد و شما می توانید بسته خود را در سراسر ایران ارسال کنید.

تعرفه حمل شرکت دانا حمل

تعرفه داناحمل

 

 

لیست شهرهای تحت پوشش داناحمل

لیست شهرهای تحت پوشش دانا حمل

دیدگاه ها